Välkommen!

Här kan du som arbetar som tjänsteman eller politiker inom kommun, landsting/region och myndighet diskutera och dela erfarenheter i frågor som rör barnets rättigheter. Även du som forskare, expert eller aktiv inom frivilligorganisationer är välkommen att diskutera på forumet.

Att ha ett barnrättsperspektiv handlar om att se barn som kompetenta individer som ska bemötas med respekt i alla sammanhang. Genom en gemensam dialog om barnrättsfrågor ökar vi kunskapen om barnets rättigheter men framförallt omvandlar vi den kunskapen till att arbeta med barnrättsperspektiv i praktiken.

Observera att frågor eller synpunkter riktade till Barnombudsmannen inte publiceras på forumet. Eventuella frågor ska skickas till info@barnombudsmannen.se. Dessa följer då samma rutiner som övriga inkomna ärenden och du får svar av en handläggare.

För att logga in behöver du registrera dig. På forumet har du en anonym profil, men anger vilken typ av organisation och yrkesgrupp du tillhör. Samtliga inlägg granskas av Barnombudsmannen innan publicering av sekretesskäl.

Logga in

Jag har glömt mitt lösenord.

Registrera dig

För att logga in behöver du registrera dig. Läs och godkänn våra användarvillkor innan du registrerar dig. Har du frågor är du välkommen att Kontakta oss.

Registrera dig Användarvillkor

cron